HomeЗа Нас

Нашата компанија е лидер во патниот транспорт на стоки и логистика.

НАШАТА ИСТОРИЈА И ИСКУСТВА

Нашата компанија е основана во 2008 година и по скоро две години започнува да врши транспорт и дистрибуција како и логистика која овозможува едноставна и исплатлива испорака на роба во вистинско време и на право место.

Секоја ваша соработка со нас, ви овозможува комплетно и без грижа да посветите потполно внимание на вашиот бизнис без притоа да треба да се соочувате со сите предизвици при транспортот на вашата роба.

Нашата цел е оптимизирање на ланецот на логистика кој овозможува ефикасен и непречен транспорт. Тоа вклучува планирање, организација, управување и контрола над сите трошоци, со цел да се оствари позитивен економски ефект – профит.

НАШАТА ИСТОРИЈА И ИСКУСТВА

Нашата компанија е основана во 2008 година и по скоро две години започнува да врши транспорт и дистрибуција како и логистика која овозможува едноставна и исплатлива испорака на роба во вистинско време и на право место.

Секоја ваша соработка со нас, ви овозможува комплетно и без грижа да посветите потполно внимание на вашиот бизнис без притоа да треба да се соочувате со сите предизвици при транспортот на вашата роба.

Нашата цел е оптимизирање на ланецот на логистика кој овозможува ефикасен и непречен транспорт. Тоа вклучува планирање, организација, управување и контрола над сите трошоци, со цел да се оствари позитивен економски ефект – профит.